ĐOÀN KẾT - NGHĨA TÌNH - TRÁCH NHIỆM - VÌ NẠN NHÂN CHẤT ĐỘC DA CAM

Quyết định về việc lấy ngày 10/1 hằng năm là ngày Truyền thống của Tạp chí Da cam Việt Nam

Quyết định về việc lấy ngày 10/1 hàng năm là ngày Truyền thống của Tạp chí Da cam Việt Nam

 

Video

Video: Chương trình truyền hình trực tiếp: Chung tay xoa dịu nỗi đau da cam năm 2019
Video: Chương trình Hỗ trợ sinh kế cho nạn nhân chất độc da cam tỉnh Quảng Trị và Quảng Bình (năm 2019)