ĐOÀN KẾT - NGHĨA TÌNH - TRÁCH NHIỆM - VÌ NẠN NHÂN CHẤT ĐỘC DA CAM

Nghị định số 75/2021/NĐ-CP của Chính phủ: Quy định mức hưởng trợ cấp, phụ cấp và các chế độ ưu đãi người có công với cách mạng

 

 

Video

Video: Chương trình truyền hình trực tiếp: Chung tay xoa dịu nỗi đau da cam năm 2019
Video: Chương trình Hỗ trợ sinh kế cho nạn nhân chất độc da cam tỉnh Quảng Trị và Quảng Bình (năm 2019)