ĐOÀN KẾT - NGHĨA TÌNH - TRÁCH NHIỆM - VÌ NẠN NHÂN CHẤT ĐỘC DA CAM

Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin Việt Nam tổ chức quán triệt Quyết định số 118-QĐ/TW

Sáng 27/2, Hội NNCĐDC/dioxin Việt Nam đã tổ chức Hội nghị trực tuyến với 63 tỉnh, thành Hội về quán triệt thực hiện Quyết định số 118-QĐ/TW ngày 22 tháng 8 năm 2023 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của hội quần chúng do Đảng, Nhà nước giao nhiệm vụ ở Trung ương. Hội NNCĐDC/dioxin Việt Nam là Hội đầu tiên trong 30 hội được Đảng, Nhà nước giao nhiệm vụ tổ chức  Hội nghị trực tuyến quán triệt Quyết định 118-QĐ/TW của Ban Bí thư. Điều đó thể hiện sự chủ động, kịp thời, cách làm sáng tạo, tiết kiệm nhưng mang lại hiệu quả cao của Thường trực Hội NNCĐDC/dioxin Việt Nam. 

Dự Hội nghị, về phía Ban Dân vận Trung ương có các đồng chí: Vi Tư Liệu, Vụ trưởng Vụ đoàn thể nhân dân - Báo cáo viên; Ngọ Văn Quyến, Phó Vụ trưởng Vụ đoàn thể nhân dân. về phía Trung ương Hội có: Trung tướng Nguyễn Hữu Chính, Chủ tịch Hội; các đồng chí Phó Chủ tịch Hội cùng toàn thể cán bộ, nhân viên cơ quan Trung ương Hội và hơn 100 điểm cầu trên cả nước, trong đó có 63 tỉnh, thành hội và các huyện hội tham gia.

Đồng chí Vi Tư Liệu quán triệt Quyết định 118-QĐ/TW tại điểm cầu Trung ương Hội

Hội nghị đã được nghe đồng chí Vi Tư Liệu quán triệt những nội dung trong Quyết định số 118-QĐ/TW của Ban Bí thư Trung ương: Quyết định số 118-QĐ/TW ra đời tạo cơ sở chính trị quan trọng đối với 30 tổ chức hội; theo đó, các hội hoạt động dưới sự lãnh đạo của Đảng, thường xuyên và trực tiếp của Ban Bí thư. Các ban đảng được phân công và quản lý các hội theo quy định. Ban Dân vận Trung ương được phân công trực tiếp theo dõi và chỉ đạo Hội NNCĐDC/dioxin Việt Nam. Tuy phạm vi nhắc đến được áp dụng ở Trung ương, nhưng các tỉnh, thành ủy có thể căn cứ vào Quyết định 118 để cụ thể hóa, sắp xếp, giao nhiệm vụ cho các hội phù hợp với điều kiện, yêu cầu, nhiệm vụ các địa phương. Tính đến nay, cả nước đã có 8 tỉnh đã căn cứ vào Quyết định trên để áp dụng trên địa bàn là: Kiên Giang, Kon Tum, Quảng Ngãi, Thừa Thiên – Huế, Khánh Hòa, Sóc Trăng, Vĩnh Long và Tây Ninh. Sự ra đời của Quyết định 118 còn thể hiện sự quan tâm của Đảng đối với vai trò của 30 tổ chức hội được Đảng, Nhà nước giao nhiệm vụ. Tuy chỉ mới ban hành từ tháng 8/2023, nhưng đã có những tác động thực tế đối với công tác tổ chức và công tác nhân sự của các tổ chức hội. Việc ra đời và thực hiện Quyết định 118 là cơ sở để Chính phủ nghiên cứu, thực hiện việc sửa đổi Nghị quyết số 45/2010/NĐ-CP ngày 21/4/2010 của Chính phủ, từ đó việc tổ chức và hoạt động của 30 hội được Đảng, Nhà nước giao nhiệm vụ sẽ được thực hiện tương xứng với vai trò và nhiệm vụ được giao, tạo sự thống nhất chung trên cả nước.

Để thực hiện tốt Quyết định 118 của Ban Bí thư, đồng chí Vi Tư Liệu cũng nhấn mạnh, các hội cần làm tốt các vấn đề sau: Tăng cường sự đoàn kế nội bộ, quan tâm hơn nữa đến công tác cán bộ, nhất là việc tìm cán bộ kế cận; quan tâm sâu sát đối với cơ quan ngôn luận (báo chí) của hội; kiểm soát, minh bạch về tài chính nhất là đối với các tổ chức hội nhận tài trợ, ủng hộ có yếu tố nước ngoài,...

Nhân đây, đồng chí Vụ trưởng cũng hoan nghênh Trung ương Hội NNCĐDC/dioxin Việt Nam – Hội đầu tiên trong các hội được Đảng, Nhà nước giao nhiệm vụ theo Quyết định 118 tổ chức Hội nghị trực tuyến để tuyên truyền sâu rộng, cụ thể việc thực hiện Quyết định của Ban Bí thư. Đây là cách làm kịp thời, sáng tạo, tiết kiệm nhưng mang lại hiệu quả thiết thực; đồng thời cũng là kinh nghiệm để các hội khác tổ chức quán triệt các nội dung của Quyết định 118.

Sau khi quán triệt các nội dung liên quan của Quyết định 118, các đồng chí của Vụ Đoàn thể Ban Dân vận Trung ương cũng dành thời gian lắng nghe, chia sẻ, trả lời câu hỏi của lãnh đạo các tỉnh, thành hội trên cả nước về công tác tổ chức và hoạt động hội liên quan đến việc thực hiện Quyết định 118 của Ban Bí thư./.

Đình Trọng

Video

Video: Chương trình truyền hình trực tiếp: Chung tay xoa dịu nỗi đau da cam năm 2019
Video: Chương trình Hỗ trợ sinh kế cho nạn nhân chất độc da cam tỉnh Quảng Trị và Quảng Bình (năm 2019)