ĐOÀN KẾT - NGHĨA TÌNH - TRÁCH NHIỆM - VÌ NẠN NHÂN CHẤT ĐỘC DA CAM

Hệ thống tổ chức Cơ quan Trung ương Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin Việt Nam

I. LÃNH ĐẠO HỘI

Chủ tịch Hội: Trung tướng Nguyễn Hữu Chính

Phó Chủ tịch: Thiếu tướng, TS Đỗ Hồng Lâm

Phó Chủ tịch: Đại tá, TS Phạm Xuân Hưng

Phó Chủ tịch (không chuyên trách): Thiếu tướng, PGS.TS Nguyễn Hồng Sơn

II. HỆ THỐNG CÁC BAN TRUNG ƯƠNG HỘI

1. Văn phòng

Chánh văn phòng: Đại tá Đỗ Khắc Cẩn

Điện thoại: 024 626 526 42

Email: vanphongvava@gmail.com

2. Ban Tổ chức - Chính sách

Trưởng ban: Đại tá Nguyễn Văn Tuấn

Điện thoại: 024 626 526 41

Email: bantccs@gmail.com

3. Ban Tuyên truyền

Trưởng ban: Đại tá Phạm Văn Thủy

Điện thoại: 024 626 526 45

Email: bantuyentruyenvava2015@gmail.com

4. Ban Đối ngoại

Trưởng ban: Đại tá Đỗ Mai Khanh

Điện thoại: 024 626 526 65

Email: doingoaivava@gmail.com

5. Ban Tài chính

Trưởng ban: Lê Kiều Oanh

Điện thoại: 024 626 526 55

Email: taichinhvava@gmail.com (Ban Tài chính)

6. Ban Kiểm tra Trung ương Hội

Trưởng ban: Thiếu tướng, TS Đỗ Hồng Lâm

Điện thoại: 0246.265.2661

7. Ban Vận động quốc tế

Trưởng ban: TS Hoàng Anh Tuấn

Điện thoại: 0908 526 688

III. CÁC ĐƠN VỊ, TỔ CHỨC TRỰC THUỘC

1. Quỹ Nạn nhân chất độc da cam Trung ương Hội

Giám đốc:

Thường trực: Nguyễn Thị Phương

Điện thoại: 024 626 526 55

Email: quydacamtrunguong@gmail.com

2. Tạp chí Da cam Việt Nam

Quyền Tổng biên tập: Đại tá Nguyễn Mạnh Dũng

Phó Tổng biên tập: Nhà báo Bùi Thị Giang

Điện thoại: 024 626 526 54

Email: tapchidacam@gmail.com - tapchidientudacam@gmail.com

3. Trung tâm Bảo trợ xã hội nạn nhân chất độc da cam

Giám đốc: Thượng tá Nguyễn Thăng Long

Điện thoại: 024 665 255 44

Email: btxh.vava@gmail.com

Video

Video: Chương trình truyền hình trực tiếp: Chung tay xoa dịu nỗi đau da cam năm 2019
Video: Chương trình Hỗ trợ sinh kế cho nạn nhân chất độc da cam tỉnh Quảng Trị và Quảng Bình (năm 2019)