ĐOÀN KẾT - NGHĨA TÌNH - TRÁCH NHIỆM - VÌ NẠN NHÂN CHẤT ĐỘC DA CAM

Ban Thường vụ Trung ương Hội tổ chức Sơ kết công tác 6 tháng đầu năm 2024

Sáng 08/7/2024, tại Hà Nội, Ban Thường vụ Hội NNCĐDC/dioxin Việt Nam đã tổ chức Hội nghị Sơ kết công tác 6 tháng đầu năm 2024. Tham dự Hội nghị có 15/16 đồng chí Ủy viên BTV; Trung tướng Nguyễn Hữu Chính, Chủ tịch Hội NNCĐDC/dioxin Việt Nam chủ trì Hội nghị.  

Chủ tịch Nguyễn Hữu Chính khai mạc Hội nghị

Phát biểu khai mạc Hội nghị, Chủ tịch Nguyễn Hữu Chính nêu rõ: Hội nghị có nhiệm vụ đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ 6 tháng đầu năm, phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2024 và đánh giá kết quả hoạt động của Ban Kiểm tra Trung ương Hội. Đồng thời, thông qua Biên bản tiếp thu ý kiến của các Uỷ viên BCH và Dự thảo Quy chế hoạt động của BCH, BTV và Thường trực Trung ương Hội; Biên bản tiếp thu ý kiến của các Uỷ viên BCH và Dự thảo Quy chế hoạt động của Ban kiểm tra Trung ương Hội; Biên bản tiếp thu ý kiến của các Uỷ viên BCH và Dự thảo Quy chế Thi đua – Khen thưởng.

Ban Tổ chức công bố Biên bản lấy ý kiến bầu bổ sung BCH, BTV bằng hình thức gửi văn bản xin ý kiến các uỷ viên BCH. Kết quả bổ sung ông Đỗ Khắc Cẩn, Chánh Văn phòng Trung ương Hội vào BCH, BTV; bầu bổ sung ông Đặng Xuân Viễn, Chủ tịch Hội thành phố Hải Phòng và ông Trần Đức Tính, Chủ tịch Hội tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu vào BCH Hội NNCĐDC/dioxin Việt Nam khoá V, nhiệm kỳ 2023 – 2028. Các đồng chí được bầu bổ sung đều đạt 100% số phiếu.